W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy Święto Najświętszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

Już w katakumbach możemy odnaleźć obrazy przedstawiające Najświętszą Rodzinę. Święto Najświętszej Rodziny jest obchodzone od XVIII wieku. A na stałe do liturgii zostało wprowadzone w XIX wieku przez papieża Leona XIII. W swoich pismach często zachęcał do naśladowania Najświętszej Rodziny. Dzięki pobożności i związkom ze Świętą Rodziną można było oczekiwać postępów w miłosierdziu, świętości obyczajów i atmosfery pobożności. Leon XIII był pierwszym papieżem, który w jednej ze swoich encyklik wskazał małżeństwo jako miejsce uświęcenia, gdyż do tej pory na rodzinę nie patrzono jako na miejsce, gdzie można wzrastać duchowo i w szczególny sposób służyć Kościołowi.

Święto Świętej Rodziny zostało rozszerzone na cały Kościół przez papieża Benedykta XV w 1921 roku. Obchodzi się je co roku w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. To święto, jak się wydaje, jest szczególnie ważne dzisiaj, czyli w czasach, w których rodzina przeżywa kryzys. Najświętsza Rodzina stanowi więc wzór miłości, oddania i odpowiedzialności, tak bardzo nam potrzebny. Pokazuje, że mimo problemów i trudności warto wybaczać, zaufać, być może kolejny raz, by budować Bożą rodzinę.

Fotorelacja


Z obłoku świetlanego
odezwał się głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie”.


 
Bp. Zbigniew Zieliński
 
 
więcej informacji
 
MODLITWA ZA DIECEZJĘ
Panie Boże, dziękujemy Ci za nasz koszalińsko-kołobrzeski Kościół. 
W nim Ciebie wyznajemy  uwielbiamy. 
Daj żywą wiarę i miłość mojej rodzinie, naszej parafii i całej diecezji. 
Zjednocz wszystkich na modlitwie i przy eucharystycznym stole. 
Powołuj i umacniaj głoszących Ewangelię. 
Spójrz miłosiernie na chorych, bezrobotnych i zagubionych duchowo. 
Maryjo, nasza Skrzatuska Pani,święci Wojciechu i Maksymilianie, módlcie się za nami. Amen.

Sakramenty

Ciekawe linki

 

 

 

 

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.