Koło Żywego Różańca działające przy Parafii p.w  św. Andrzeja Boboli w Biesowicach powstało  30.09.2012r. Do naszej wspólnoty modlitewnej przystąpiły następujące osoby:
 
1. Chacińska Krystyna
2. Czerwińska Krystyna 
3. Góźdź Elżbieta
4. Kaca Barbara
5. Kołodziej Stanisława
6. Madejska Agnieszka
7. Madejska Marianna
8. Marczak Krystyna
9. Marszałek Joanna
10. Niedzielska Kazimiera
11. Niedzielska Krystyna
12. Pawelec Marzena
13. Rosiak Elżbieta
14. Rydzewska Genowefa
15. Rycak Jadwiga
16. Rycak Jakub
17. Tatarynowicz Krystyna
18. Trusiak Leokadia
19. Szulc Zofia
20. Świercz Zofia
 
Opiekunem naszego koła, które możemy również nazwać „pogotowiem” modlitewnym parafii została Pani Jadwiga Rycak, która pełniła funkcję zelatorki do maja 2017r. Od maja funkcję tą pełni Pani Elżbieta Rosiak. W okresie pięciu lat naszego istnienia z naszego koła odeszły 4 osoby i tyle samo osób do nas przystąpiło.
 
Obecnie do naszej wspólnoty modlitewnej należą następujące osoby: 
1. Chacińska Krystyna
2. Góźdź Elżbieta
3. Kaca Barbara
4. Kołodziej Jan
5. Kołodziej Stanisława
6. Madejska Agnieszka
7. Marczak Krystyna
8. Marszałek Joanna
9. Nakonieczna Wiesława
10. Niedzielska Kazimiera
11. Niedzielska Krystyna
12. Pawelec Marzena
13. Rosiak Elżbieta
14. Rycak Jadwiga
15. Rycak Jakub
16. Tatarynowicz Krystyna
17. Trusiak Leokadia
18. Szulc Zofia
19. Świercz Zofia
20. Wodnicka Elżbieta
 
W pierwszą niedzielę każdego miesiąca członkowie Koła Żywego Różańca biorą udział we Mszy Świętej, po której następuje „zmiana tajemnic”  Po Mszy Świętej pod przewodnictwem proboszcza prowadzą modlitwę różańcową w intencjach naszych rodzin, naszej wspólnoty parafialnej, diecezji , ojczyzny i świata wypraszając potrzebne dobra i łaski. Obecnie na „zmianie tajemnic” spotykamy się w pierwsze środy miesiąca. Dzięki codziennej modlitwie na różańcu i regularnej formacji członkowie naszej róży postępują na drodze duchowego rozwoju. Ze wspólnej modlitwy rodzi się chrześcijańska odpowiedzialność za bliźniego, a miłość bliźniego to najlepszy sprawdzian wartości modlitwy…
 
Nasze koło różańcowe spieszy również z konkretną pomocą, podejmując działania które razem z księdzem proboszczem uzna za służące dobru naszej wspólnoty i Kościoła a wypływające ze specyfiki naszej parafii.
Od początku powstania naszego koła podjęliśmy następujące działania:
- zakupiliśmy figurki do szopki Bożonarodzeniowej,
- zakupiliśmy figurę Matki Bożej do groty,
- zakupiliśmy ornat,
- kupujemy kwiaty do groty Matki Bożej i dbamy o utrzymanie porządku przy grocie,
- dofinansowaliśmy festyn parafialny
- braliśmy udział w pielgrzymkach do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, 
- w oktawie świąt Bożego Narodzenia jesteśmy współorganizatorami spotkań opłatkowych na salce przy plebanii, gdzie po podzieleniu się opłatkiem wspólnie kolędujemy,
- zamawiamy i uczestniczymy w mszach Świętych za członków naszego koła i za nasze rodziny,
- zamawiamy msze Święte za zmarłych z naszych rodzin, odmawiamy za nich różaniec, kupujemy wiązanki kwiatów,
 
Największym naszym wyzwaniem było ufundowanie chorągwi Koła Żywego Różańca. W okresie od lipca do września niemal na każdą niedzielę podejmowaliśmy się pieczenia ciast, które po porannej mszy świętej sprzedawaliśmy, przeznaczając dochód na zakup chorągwi. Do pieczenia ciasta włączyło się kilka osób z naszej wspólnoty parafialnej, również kilka osób wsparło nas finansowo, za co chcielibyśmy serdecznie podziękować.
 
Na jednej stronie ufundowanej przez nas  chorągwi jest wizerunek Matki Bożej Różańcowej  i napis „Królowo Różańca, Módl się za nami”, na drugiej stronie jest napis Koło Żywego Różańca  Biesowice A.D.2017.
 
Uroczystego  poświęcenia chorągwi dokonał podczas Eucharystii ksiądz proboszcz, w dniu 8.10.2017r., uczciliśmy w ten sposób jubileusz 5-lecia naszego koła oraz jubileusz 70-lecia powołania Parafii.
                                                                                                Biesowice , dnia  30.12.2017r.
 
 
Zachęcamy wszystkich, którzy modlą się na różańcu, aby poszerzyli szeregi Żywego Różańca w naszej Parafii. Pomóżcie w systematycznej modlitwie różańcowej. To tylko jedna cząstka dziennie. Każdy chętny może przyjść na comiesięczne spotkania "Żywego Różańca" i tam zgłosić swój akces. Pójdźmy za wezwaniem Matki Bożej z Fatimy i przykładem Jana Pawła II.
 
 
 
„Odmawiajcie tę modlitwę z gorliwością i prostotą, aby zaczerpnąć radości ze spełnionych obowiązków, siły do stawiania czoła wobec nieuniknionych trudności, jakimi jest przepełnione życie ludzkie, odwagi na każdy dzień kontemplacji przyszłej chwały, obiecanej przez Boga swoim wiernym sługom”. 
                                                                                                                Jan Paweł II, 1983 
 
 
 
     Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.
 
 
 
Bp. Zbigniew Zieliński
 
 
więcej informacji
 
MODLITWA ZA DIECEZJĘ
Panie Boże, dziękujemy Ci za nasz koszalińsko-kołobrzeski Kościół. 
W nim Ciebie wyznajemy  uwielbiamy. 
Daj żywą wiarę i miłość mojej rodzinie, naszej parafii i całej diecezji. 
Zjednocz wszystkich na modlitwie i przy eucharystycznym stole. 
Powołuj i umacniaj głoszących Ewangelię. 
Spójrz miłosiernie na chorych, bezrobotnych i zagubionych duchowo. 
Maryjo, nasza Skrzatuska Pani,święci Wojciechu i Maksymilianie, módlcie się za nami. Amen.

Sakramenty

Ciekawe linki

 

 

 

 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.