Słowo proboszcza o remoncie kościoła filialnego pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Płocku.
 
 W poczucie wielkiej wdzięczności Bogu i ludziom po zakończeniu głównych prac w procesie renowacji w/w świątyni, uważam za jak najbardziej stosowne wypowiedzieć słowo dziękuję Bogu i ludziom, za to, że tak wiele w tak niedługim czasie zostało zrobione, by przywrócić blask tego XVII wiecznego kościoła. Trzeba zauważyć, że  niestety możliwości finansowe niewielkiej wspólnoty przynależnej do tego kościoła znacznie przewyższały nasze możliwości, by sprostać temu zakresowi prac, które należało wykonać. Stąd w 2012 r. na mój wniosek, przy dużym zrozumieniu i aprobacie Burmistrz naszej Gminy Pani Magdaleny Gryko, pracownicy Gminy rozpoczęli intensywne poszukiwania możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych – unijnych na planowane prace przy kościele.  
 
Planowaliśmy rozpoczynając od dachu, który wymagał przełożenia, wymiany orynnowania, z położeniem nowego pokrycia wieży ( wymiana blachy trapezowej na dachówkę ).  Pracownicy Gminy - tu szczególne chcę podziękować Pani Anecie Chudy - wydatnie pomogli merytorycznie Parafii  w sporządzeniu wniosku, przygotowaniu całej dokumentacji, od etapu planów do wniosku o płatność po realizacji projektu. Środki Parafia pozyskała i w tymże roku planowana inwestycja została zrealizowana.
 
W kolejnym 2013 r. już z pomocą własnych środków kościół wewnątrz został pomalowany, a nieco wcześniej poprawiono instalację elektryczną i położono instalację pod nagłośnienie. W roku bieżącym znowu przy wielkim wsparciu Gminy   i w/ w osób udało się sporządzić projekt analogiczny jak w 2012 r. do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i pozyskać kolejne środki. Tym razem projekt dotyczył remontu elewacji zewnętrznej kościoła oraz renowacji elementów drewnianych. Prace te z końcem października zostały wykonane, ich wykonawcą, jak zresztą również prac w 2012 r. była firma TECH-BUD P. Adama Krawca ze Słupska, któremu dziękuję za fachowe podejście do tematu i miłą współpracę.
 
Od 4 lat wioski Płocko i Pustowo organizują festyny parafialne, aby pozyskać środki. Tu znowu pragnę serdecznie podziękować Pani Sołtys sołectwa Płocko Anecie Butkiewicz, Panu Sołtysowi sołectwa Pustowo Anatolowi Aleksandrowiczowi za ich wkład w przygotowanie i przeprowadzenie tychże festynów. Ogromnie też dziękuję tym wszystkim, którzy im pomagali, a była to zawsze niemała ekipa ludzi. Pragnę też w tym miejscu podziękować wielu osobom z Przytocka, które przekazywały pieniądze na te  prace. Obecny wygląd tego kościoła, który tak cieszy oko, to głównie sukces Was wszystkich. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
Pozostając w  głębokim poczuciu wdzięczności:
 
                                                                              Ks. Bogdan Wójcik proboszcz Parafii Biesowice 
 
Remont: 

Po remoncie:

 
 
 
MODLITWA ZA DIECEZJĘ
Panie Boże, dziękujemy Ci za nasz koszalińsko-kołobrzeski Kościół. 
W nim Ciebie wyznajemy  uwielbiamy. 
Daj żywą wiarę i miłość mojej rodzinie, naszej parafii i całej diecezji. 
Zjednocz wszystkich na modlitwie i przy eucharystycznym stole. 
Powołuj i umacniaj głoszących Ewangelię. 
Spójrz miłosiernie na chorych, bezrobotnych i zagubionych duchowo. 
Maryjo, nasza Skrzatuska Pani,święci Wojciechu i Maksymilianie, módlcie się za nami. Amen.

Sakramenty

Ciekawe linki

 

 

 

 

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.